پروژه های طرف قرارداد

به لحاظ رشد صنعت ساختمان در دهه های اخیر و ضرورت اهمیت تولید یک محصول اقنصادی و با کیفیت, این شرکت توانسته با اطمینان به محصولات خود با شرکت های انبوه ساز معتبر ذیل همکاری و آماده مشارکت در پروژه های بزرگ میباشد.

  • پروژه مسکونی سپهر اصفهان 2500 واحد
  • شرکت آینه خانه پروژه 1200 واحدی به متراژ 150000 متر
  • شرکت دژ دیس 1000 واحدی شاهین شهر و کاشان
  • شرکت دیسمان پروژه 600 واحدی فولاد شهر
  • شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود پروژه 300 واحدی اصفهان
  • شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری اصفهان پروژه 300 واحدی میرداماد
  • شرکت بتن ایران پروژه 700 واحدی به متراژ 50000 متر
  • شرکت تامین مسکن بسیجیان اراک 350 واحدی
  • شرکت تعاونی مسکن مهر خرم آباد پروژه 600 واحدی
  • شرکت سایان سطح 400 واحدی بهارستان به متراژ 40000 متر